‘We doen het andersom’ – groen schoolplein en participatie

Het andersom schoolplein

Je kunt een groen schoolplein bestellen zoals een burger bij de Mac, kant en kaar en in no time geleverd. Prachtig ziet dat eruit, maar is het ook wat?

Veel van de schoolpleinen die sinds 2008 werden vergroend, zijn nu alweer betegeld. Wat is er gebeurd? Niet veel meer dan dat ze door spelende kinderen zijn gebruikt. Het gras verdwijnt, het touw breekt, de vloer van school ligt vol zand en boomschors. Jongens konden niet voetballen,  meisjes klaagden over vuile sneakers en na de zomervakantie waren alle planten dood. Op een plein kwam er zelfs een hek om de bloemetjes heen te staan. We begrijpen waarom directeuren, leerkrachten en vooral ook conciërges zich geleidelijk aan afvroegen: waarom wilden we dit ook alweer?

Gemeente Rotterdam bevordert dat scholen hun plein vergroenen, dat vermindert CO2 en is goed voor de wateropvang.  Deskundigen waaronder mensen van De Stad Uit voegen daaraan toe dat kinderen die in het groen spelen slimmer zijn en hun vaardigheden en talenten beter ontwikkelen.

De andersom aanpak

Nienke Bouwhuis van Krachtgroen en Mel Feldkamp van Lekker Groen hebben een concept voor een andersom groen schoolplein ontwikkeld. Ze laten eerst het draagvlak groeien voordat ze een hovenier bellen. Zo’n andersom plein verschijnt niet als een groene fata morgana, het groeit geleidelijk en laat steeds nieuwe aspecten zien.

Bij de Meester Baarsschool en de RVKO vinden ze deze aanpak veelbelovend, ze kennen de succesvolle groenparticipatieprojecten zoals de Groene Loper die Lekker Groen in het verleden heeft gedaan.

Kinderen, hun ouders, leerkrachten en de buurt doen mee aan het proces. De aanpak lijkt een beetje op een kleurplaat. Het geheel heeft vorm en betekenis. Maar de onderdelen blijven lang fluïde en worden en groupe ingekleurd. Daarbij mag je buiten de lijntjes kleuren, sommige delen mogen feller worden dan andere en ook voor nieuwe introducties is er nog ruimte.

Weten waar je op uit wilt komen. De grote thema’s van het plein zijn avontuurlijk spelen, buitenlessen, gezonde voeding en water. Het doel is om wat nu wordt ontwikkeld over tien jaar nog steeds werkend te hebben.

Natuurfeest als aftrap

Afgelopen woensdag middag was het eerste natuurfeest op het schoolplein van de Meester Baarsschool aan de Koninginneweg in IJsselmonde.  Het participatieproces is begonnen!

Er zijn wel honderd tips gegeven!  Ouders en kinderen genoten van de activiteiten, de gesprekken en om samen dingen te doen. We hebben ze uitgedaagd en  zij hebben gereageerd. En hoe enthousiast, welwillend en betrokken!  Of men ook op de verkeersveiligheid wil letten? En de wateroverlast mee wil nemen die het verhoogde stenige plein in de wijk veroorzaakt? En de speelfunctie buiten schooltijd. Het gezelliger willen maken voor wachtende ouders? De kleuters niet vergeten?

Er werden vogelhuisjes getimmerd en besproken welke natuur men graag op het plein wil. Koolmeesjes! En vlinder, bijen, egels…

Natuurstad komt naar je toe, sinds ze verzelfstandigd zijn. Ze willen helpen volgens het motto ‘train the trainers’. Op het Natuurfeest lieten ze alvast zien wat ze kunnen:  zinnenprikkelende  calendula werd verwerkt tot geurige balsems.

Gezond leren eten, het klinkt als een straf, maar kan zo  avontuurlijk en smakelijk zijn. kruiden en groenten planten zou je ook verticaal kunnen doen, hoorden we. En dat het smakelijk is staat buiten kijf.

Een goed begin!

Partners en overheidsparticipatie zijn nu nodig!

De subsidie voor groenblauwe schoolpleinen van gemeente Rotterdam lijkt een loterij. Slechts 6 van de 30+ inzendingen zullen worden gehonoreerd. De kans dat de Meester Baars gehonoreerd wordt is maar klein. Voor de Meester Baars is wachten niet direct een optie, want hoeveel kinderen moeten nog groot worden op een stenig plein?  Daarom wordt gewerkt aam een brede partnercoalitie. Help het Meester Baarsplein de groene toekomst in. Tips en hulp zijn welkom!