Wat doet Stichting Lekker Groen

Wat doet de stichting lekker groen eigenlijk?  Ik heb deze factsheet gemaakt met alle info

Datum Februari 2016
Betreft Factsheet Stichting Lekker groen

Stichting Lekker Groen zet zich in voor meer groen en groenbeleving in en rondom Rotterdam. Juist in Rotterdam, waar bewoners door korter leven door gezondheidsproblemen en milieueffecten is dat belangrijk. De stichting initieert innovatieve projecten die erop gericht zijn het leven in de stad gezonder, groener en meer leefbaar te maken. De kracht van stichting Lekker Groen is dat ze theorievorming en onderzoek weet te vertalen in activiteiten die uitstekende resultaten behalen. Bij de stichting zijn 24 vrijwilligers actief en er werken 2 vaste medewerkers. Samenwerking met tientallen stedelijke en regionale partners zorgt voor duurzame resultaten en nieuw elan.

Rotterdam voert wereldwijd de leukste lijstjes aan voor als het om recreatie en vrije tijd gaat. Maar kinderen en hun ouders die in de stad wonen hebben daar vaak weinig aan. Voor hen is een warme gezellige buitenruimte belangrijker dan een spetterend festival. Rotterdam is de stad met de meeste kinderen, maar veel gemeentelijke voorzieningen zijn afgekalfd, zoals schooltuinieren, spelvoorzieningen op pleinen en natuur en milieu educatie. Tegelijkertijd kent de stad een sterke trend op het gebied van groenparticipatie via buurttuinen en kleinschalige initiatieven. De sociale participatie in Rotterdam is ontzagwekkend, maar ook kwetsbaar omdat ze vooral op vrijwilligers draait en geen structurele ondersteunende middelen kent. In dit uitdagende werkveld vervuld de stichting de ontbrekende schakel die aan samenhang, verduurzaming en schaalvergroting bijdraagt.

De Stad Uit

Het paradepaardje van de stichting is De Stad uit. In 2015 hebben we meer dan 3000 kinderen en hun ouders  vanuit stenige wijken in contact gebracht met natuur en groen recreatie op het Rotterdams platteland. We leggen de verbinding tussen partijen in de stad met plattelandpartners. In januari 2016 hebben we al meer dan 1000 kinderen en hun ouders mee de stad uit genomen naar Lammetjesdag bij de stadsherder in polder Schieveen. De bezoekers ervaren dat ze in de stad niet onder een glazen koepel leven, maar dat er van alles te doen en te beleven is op het Rotterdam platteland. We nodigen via de media alle Rotterdammers uit om deel te nemen, maar kinderen en hun ouders uit de stenige wijken, daar doen we extra ons best voor. Juist de bewoners die dat het hardste nodig hebben nemen daardoor op grote schaal deel. De samenwerking met overheid, terreinbeheerders, natuur en milieuorganisaties, boeren en promotieorganisaties zorgt ervoor dat de link tussen stad en buitengebied meetbaar sterker wordt. De Stad Uit / Groen doet goed is een project van IVN, provincie Zuid-Holland en 10 steden in Zuid-Holland.

Groen agenda op R Buiten.nl

Sinds 2015 onderhouden we de agenda op de gemeente website Rotterdam.nl. Deze agenda wordt dit voorjaar uitgebreid naar Rotterdam.info. De Rbuiten agenda ontsluit events en recreatiegebieden voor de stedelingen.

Verbinding en kracht in de stad door groenparticipatie

Stichting Lekker Groen zorgt voor verbinding, nieuwe kracht en energie. We organiseren trajecten die nieuwe doelgroepen naar groene initiatieven toe trekt waardoor ze op een verfrissende nieuwe manier in de stad in beeld komen. Bijvoorbeeld door Koken in het groen, een masterchef buitenkeukencompetitie op verborgen tuinen rondom de stad. Enthousiaste bewoners koken in teams de sterren van de hemel en worden beoordeeld door een deskundige jury van bekende Rotterdammers en culinaire experts. Het resultaat is een evenement op een bijna onbekende schitterende plek die veel media aandacht krijgt.

De uitdaging

In de toekomst wil stichting Lekker Groen natuur en groen recreatie in en rondom de stad verduurzamen, daarvoor willen we met partijen een Lekker Groen informatiecentrum oprichten. De vorm die we daarvoor in gedachte hebben is vergelijkbaar met die van architectuurcentra die in de jaren 90 in de grote steden zijn ontstaan. De bedoeling is om de kracht die er nu is te behouden en te versterken, Kennis en informatie, innovatie en participatie zijn de pijlers waarmee de groen trends behouden moeten worden zodat we de grote steden gezond kunnen houden, voor nu, en in de toekomst.

Sinds mei 2011 werken we via diverse publieksevents aan de perceptie van Rotterdam als groene stad. De stichting heeft de ANBI status en wordt jaarlijks door Blaak en Breederveld accountants een financieel rapport uitgebracht.

www.destaduit.nl en www.stichtinglekkergroen.nl

U kunt ook contact opnemen met de projectleider Gudrun Feldkamp

Gudrun@destaduit.nl

mobiel: 0644377900

 

 

 

 

Advertenties